Na onderling overleg heeft
BBQ Workshop Experience Center
haar naam gewijzigd in
Outdoor Cooking Experience Center.

De website vindt je HIER

 Ben je op zoek naar de website van het
BBQ Experience Center dan vind je deze HIER