Annulering

ANNULERING + HERROEPINGSRECHT 

Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van deelnametickets aan onze workshops is het herroepingsrecht zoals verwoord in artikel 6 tm 10 van onze algemene voorwaarden uitgesloten.

Annulering

Annulering van een workshop door een consument dient uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden.

 

Annulering is kosteloos tot veertien (14) dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is consument 100% betaling verschuldigd. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken en beslist de ondernemer.

 

Bij het niet verschijnen van de consument zijn 100% kosten verschuldigd.

 

BBQ Workshop Experience Center behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen alsmede workshops te annuleren. In geval van plotse voorvallen zoals bijvoorbeeld ziekte van de workshop gever of andere onvoorziene zaken c.q. onmacht kan ondernemer besluiten de workshop anders in te delen, te annuleren of te verplaatsen.